Forældresamarbejde

Forældre og personale har i samarbejde nedskrevet forventninger til hinanden  som et led i forældre samarbejde.
Det er for os vigtigt med et godt og respektfuldt samarbejde for at give børnene de bedste forudsætninger for trivsel i dagligdagen