Trivsel samtaler

En gang årligt,  tilbyder vi forældrene en samtale  om jeres barns trivsel og hvad der evt kan/ skal arbejdes med, for at jeres barn udvikler sig.

vi tilbyder 3 måneders samtale efter opstart i Hyldebærhuset.

samt tilbyder vi samtaler ved behov.