Vi lægger i vuggestuen stor vægt på, at:

 - Barnet får en god indkøring og start i vuggestuen

 - Skabe tryghed og tillid

 - Barnet har jævnaldrende at lege med

 - Forældrene skal være trygge ved at aflevere deres barn

 - Vi skal have det sjovt og hygge os sammen

 - Vi arbejder efter institutionens læreplan

- Personalet er opmærksomme på barnets udvikling

- Skabe en harmonisk hverdag med glæde og humor

- Der er plads til spontanitet

- Vi har et godt forældre samarbejde

- Der er fysisk aktivitet i hverdagen

- Have et godt samarbejde med børnehave med henblik på, at børnene får en lettere og tryg overgang, når de skal starte i børnehaven

Vores bud på Dagligdagen i vuggestuen 

6.30 – 7.30       fælles morgenmad i køkkenet

 

7.30 – 9.00       På stuen

 

9.00 – 9.30       frugt, brød og vand

 

9.30 – 11.00     leg, aktiviteter og samling

 

11.00 - 11.30   frokost

 

11.30 – 12.00 pusle og putte

 

12.00 - 13.30 leg for børn der ikke sover (personalet holder pauser)

 

14.00 – 14.30 frugt, brød og vand

 

14.30 – 16.00 leg, aktiviteter

 

16.00 – 17.00 samles vi med børnehaven

 

Børnene sover efter behov.