I Næstved Kommunes dagtilbud arbejdes der med de seks læreplanstemaer

  • Natur, udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Hvordan der arbejdes konkret med temaerne i de enkelte dagtilbud er beskrevet i læreplanerne. Hvis der ikke findes læreplaner for institutionen i menuen til venstre kan du kontakte den daglige leder for nærmere info.

Læs nærmere om læreplaner og deres sammenhæng med Næstved Kommunes Pædagogiske arbejdsgrundlag for dagtilbudsområdet i  publikationen nedenfor.

 

Bilag
Læs om: 
Værdier, læringssyn og børnesyn 
Dannelse 
Læring og udvikling 
Legens betydning 
Børnefællesskaber og børns deltagelsesmuligheder 
Læringsmiljøer 
Forældresamarbejder og forældreinddragelse 
Didaktik 
Overgange og sammenhænge 
De 6 læreplanstemaer